Петриківський дошкільний навчальний заклад №1
Наш дитячий садок

 

 

 

 

Петриківка – мальовниче селище міського типу, районний центр, що відродився в 1991 році.

Петриківський розпис далеко відомий за межі нашої країни. Чарівна петриківська квітка розцвіла на чудовій фарфоровій вазі, прегарним візерунком лягла на шовкову тканину, коштовним самоцвітом загорілася на лаковій поверхні сувенірної шкатулки.

Серед краси Петриківської природи і розташований наш ДНЗ №1

Наш дитячий навчальний заклад організує освітньо-виховний процес за художньо-естетичним напрямком.

Стратегічна мета закладу – створення найкращих умов для всебічного вияву і розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку.

Наше теоретичне дослідження показало, що в процесі виховання креативності значну роль відіграє використання нових педагогічних технологій в умовах дошкільного навчального закладу, зокрема  засобами народно-декоративного мистецтва, яке за допомогою основних і нетрадиційних форм і методів роботи навчає дітей розуміти естетичну цінність виробів народно-декоративного мистецтва і ставитися до них як до духовних скарбниць народу і держави, спонукає до формування креативності, формує у дітей знання про український народ, виховує патріотичні цінності. На це вказують науковці Л.Калуська, В.Горленко, О.Барабаш. Реалізація технології впровадження експериментальної системи виховання креативності в дітей дошкільного віку засобами декоративно-прикладного мистецтва відбувалась за напрямками: ліплення, аплікація, декоративне малювання, ігри, бесіди, розповіді, екскурсія.. Для кожного з напрямків було визначено мету й завдання, обрано форми й методи їх реалізації.  Було організовано такі форми роботи:

- малювання «Пальчиками малюємо – петриківську майстриню здивуємо» (розпис яєчною темперою, малювання калини, візерунків тощо);

- аплікація «З ягідками горобини пограємо, по-різному їх порозкладаємо»;

- ліплення «Ягідки горобини – на втіху пташині і дитині»;

- ігри «Пташина комора», «Народна аптека», «Як пішли ми на базар»»

- різноманітні бесіди, розповіді, екскурсія до Центру народного мистецтва, прогулянки в природу.

Працюючи над художньо-естетичним, креативним, мовлен­нєвим розвитком дітей, педагоги ДНЗ№1  підійшли до цих зав­дань дещо нетрадиційно. Виріши­ли залучити до виховного проце­су як твори мистецтва, так і самих митців.

З цією метою у садочку була створена виставка виробів місцевих худож­ників. А також 5років тому розпочав роботу гурток «Червона калинонька». Для малят це справжнє царство олівців, пензликів та фарб, а ще — цікаві гості. Є в майстерні і різноманітні матеріали для творчості, се­ред яких і дещо незвичні, які можна назвати "ексклюзивними" (пензлики з кошачої шерсті, рогозини, піпетки, мастихіни і яєчний жовток).

Наші вихованці з радістю двічі на тиждень відвідують заняття гуртка «Червона калинонька» на яких вони перетворюються на маленьких митців, від­кривають для себе таємниці творчості і натхнення, піз­нають світ, милуються ним і дивуються. В результаті народжуються незвичайні роботи, які передають їхні враження.

Працюючи над проблемою виявлення проявів здіб­ностей і нахилів у дошкільнят та створення психолого-педагогічних умов для їхнього розвитку, наш колектив відчув гостру потребу в оволодінні такою педагогічною технологією, яка допомогла б педагогам  поєднати реалізацію завдань, визначених чинними про­грамами, із задоволенням бажань та прагнень своїх вихованців, сприяла б формуванню розкутої особистості, саморозвиткові дитини, розкриттю її потенційних здібностей та забезпечувала б розвиток базових характеристик — ініціативності, компетентності, креативності, самостійності. А водночас стимулювала б оригінальність мислення як самого педагога, так і дітей, спонукала б до пошуку нетрадиційних вирішень наявних проблем.

Пошуки привели вихователів до розробок  лабораторії психології дошкільника Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України. Ми ознайомилися з технологією психолого-педагогічного проектування (ППП) діяльності дітей, запропонованою кандидатом психологічних наук Тамарою Пироженко. Ідея практичного втілення в життя цього наукового проекту мала оволодіти свідомістю всіх педагогів, вимагала від них,  як його виконавців, творчого підходу, підвищення рівня власної мовленнєвої грамотності та психологіч­ної культури, переорієнтації на нові принципи організації роботи з дітьми.

Творча проектна діяльність важлива тим, що у ній якнайповніше представлено інтереси самої дитини. Якщо дорослий підтримує такий проект, то він:

-         Підтримує унікальне бачення світу, властиве цій дитині;

-         Стимулює її пізнавальну активність;

-         Підвищує креативність завдяки розширенню простору можливостей у момент обговорення різних варіантів, запропонованих однолітками.

Крім того, дошкільник отримує позитивний досвід конкурентної взаємодії і розуміє, що ідея повинна мати цінність не лише для нього, але й для інших.

 Відтак, у минулому навчальному році був започаткований ще один напрямок роботи щодо здійснення естетич­ного виховання нашої малечі — це творчий проект "Петриківка очима дітей". Головною метою проекту є долучення дітей до народного мистецтва через зна­йомство з місцевими художниками та їхньою творчістю.

На спеціальних майстер-класах діти у ході живого спілкування з ху­дожником дізнаються про таємни­ці створення панно, матеріали та обладнання, які для цього потріб­ні. Наші вихованці не лише вчать­ся "читати" картини (відчувати їх настрій, розуміти задум майстра), а й духовно збагачуються, долуча­ються до місцевої культури, вчать­ся любити і цінувати рідний край, переймаються гордістю за талановитих земляків.

Та хоч би які інноваційні технології й найсучасніші технічні засоби були у розпорядженні педагога, найперше, що потрібно його вихованцям, - це любов, повага до їх особистості, підтримка творчих прагнень.

Саме так і працюють педагоги КЗО Петриківського ДНЗ №1